Akdeniz’de Felaket Yaşanmış Olabilir

Akdeniz’in 130 km açığında Leviathan’da, İsrail’in sürdürdüğü doğalgaz çıkarma sırasında boru hattında sorun yaşandığı bildirildi. Denizde kirliliğe yol açılmadığı iddia edilirken, üretimin yüzde 60 düşürülmesi dikkat çekti Akdeniz’de su altında doğalgaz ve petrol sondaj alanlarına sahip olmak için büyük gerginlik yaşanırken deniz ekosistemi ise değerlendirme dışında tutuluyor. İsrail’de mahkeme tarafından deniz ekosistemine vereceği zararlar nedeniyle Leviathan gaz sahasındaki üretim mahkeme kararıyla durdurulmuştu. Geçtiğimiz Aralık ayı sonuna doğru Kudüs Bölge Mahkemesi’nin bu kararı iptal etmesiyle birlikte İsrail’in doğalgaz çıkarmasının önü tamamen açıldı. Kudüs Bölge Mahkemesi’nin, temyiz başvurusunu hükümetin verdiği güvencelere bağlaması ise dikkat çekmişti. İsrail tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Leviathan sahasında üretimin yüzde 60 düşürülmüş olması 2 boru hattı olan bölgede 1 hattın tamamen kapandığına işaret etti. Leviathan adı verilen doğalgaz sahası 2010 yılında İsrail’in 125 kilometre açıklarında daha küçük bir doğalgaz sahası olan Tamar ile birlikte keşfedildiği belirtilmişti. Boru hattında kaçak İsrail Enerji Bakanlığı, Leviathan’da yapılan üretimin aktarıldığı boru hatlarında kusur bulunduğu ve bu nedenle yüzde 60 civarında üretimde azaltmaya gittiklerini duyurdu. Açıklamaya göre bir su altı robotu tarafından bir titreşim tespit edildiği ve bu titreşimin giderilme çalışmalarının başladığı belirtildi. Titreşim nedeniyle denizde herhangi bir kirlenme ya da sondaj ekipmanlarında herhangi bir hasar oluşmadığı açıklaması ise inandırıcı olmaktan çok uzak. Çıkarılan gaz 2 boru hattı ile İsrail’e ulaştırılıyor olması bir hattın tamamen kapandığını gösterirken bir deniz içi kirliliğinin yaşanma olasılığını ortaya çıkarıyor. Yaşananlar durdurma kararını veren mahkeme kararının ne kadar doğru olduğunu, Kudüs Temyiz Mahkemesi’nin ise doğa haklarını ekonomik çıkarlar için nasıl yok edebildiğini gösterdi. Açıklama ikna edici değil Bakanlık, sahanın operatörü ABDli Noble Energy’ye yaptığı bilgilendirmede, boru hattında hatanın tespiti ve gerekli testler tamamlanmadan tam kapasite üretimin mümkün olmadığını beldirdi. Leviathan’dan çıkarılan gaz denizin altına inşa edilen 120 kilometre uzunluğundaki iki ayrı boru hattı üzerinden İsrail’e ulaşıyor. İsrail ise Leviathan gazını Mısır’a gönderiyor. İsrail, 10 yıl boyunca 15 milyar dolar değerindeki 64 milyar metreküp gazı Mısır’a ihraç edeceği belirtiliyor. Hayfa’dan 130 kilometre açıkta ve bin 500 derinlikte bulunan Leviathan doğalgaz rezervinin büyüklüğünün ise 622 milyar metreküp olduğu iddia ediliyor. Akdeniz tehdit altında Doğalgaz, kömür ve petrol gibi fosil bir yakıt, bu anlamda doğaya ve insana zararı olmayan bir enerji kaynağı olarak nitelenemez. Akdeniz Havzası, küresel iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden biri olarak niteleniyor. Akdeniz’de yaklaşık 350 endemik denizel canlı türü olduğu ve yüzde 28’lik endemizm (yalnızca o yere ait olan tür) oranıyla küresel biyolojik çeşitlilik içinde ‘sıcak’ bir nokta olduğu belirtiliyor. Yarı kapalı bir deniz olması ve su yenileme süresinin 80 yıla ulaşması Akdeniz’in kırılganlığını arttırıyor. Akdeniz’de yapılmak istenen sondajların doğalgaz üzerinden tartışmaya açılması burada petrol sondajı yapılmayacağı anlamına gelmediği gibi petrol sondajları da yapılıyor. 2010’da Meksika Körfezi’nde meydana gelen kazanın bir benzerinin Akdeniz’de yaşanması bölgeyi ölü bir denize çevirme olasılığını yükseltiyor.


İçerik http://yeniyasamgazetesi1.com/akdenizde-felaket-yasanmis-olabilir/ adresinden alınmıştır.

Uluslararası Basın Toplantısı (International Press Conference) - 26.01.2021
Bu site özgür yazılımlar ve/veya kullanımı herkese açık araçlarla hazırlanmıştır. Site içindeki her türlü veri ve materyal istenildiği gibi kullanılabilir
(kaynak gösterirseniz seviniriz elbette)