Kampanya Tanıtım Kitapçığı

Kazma Bırak Kampanyası'nın genel hatlarını ve şimdiye kadar yaptıklarımızı ele aldığımız bir kitapçık hazırladık:

"

Türkiye’nin 21 Ağustos 2020’de Karadeniz’de fosil gazı bulduğunu açıklamasının ve hemen ardından Doğu Akdeniz’de fosil yakıt arama faaliyetleri nedeniyle yaşanan askeri ve siyasi gerilimin ardından, ekolojik çöküşe ve iklim krizine karşı politik mücadele yürüten örgütlerin inisiyatifiyle bir imza metni kaleme alınarak hem Türkiye’deki hem de Türkiye  dışındaki ekoloji örgütlerine fosil yakıtların yeraltında bırakılması talebini yükseltecek Kazma Bırak adıyla ortak bir kampanya yürütme çağrısı yapıldı. Kampanya, 6. Küresel İklim Grevi’nin düzenlendiği gün olan 25 Eylül’de basına ve halklara duyuruldu ve imza metni “kazmabirak.org” sitesinde yayınlanarak bireysel imzacıların katılımına da açıldı.
İlk imza metninin vurguları enerjinin kamusal kontrolü ve demokratikleştirilmesi, fosil yakıtların kullanımının ve yeraltından çıkarılmasının durdurulması ve böylelikle fosil yakıt  projelerinin ekosistemlerde yarattığı tahribatın sona erdirilmesi ve iklim krizine karşı somut bir adım atılmasına yönelik olduğu kadar özellikle Doğu Akdeniz’de ülkeler arası paylaşım  savaşına yol açabilecek siyasi adımlara karşı halkların barışını ve iklim adaletini savunmaya yönelikti.
Kampanyaya ilk büyük destek Yunanistan ve Kıbrıs’ın iki tarafından örgütlerden geldi ve farklı ekolojik ihtilaflarla ilgili mücadele yürüten 30 örgüt kampanyanın başında imzacı oldu.  Irak, Suriye, Portekiz, Almanya ve Fransa’dan örgütlerin de imzaladığı metin, 24’ü Türkiye’den, 44’ü Türkiye dışından olmak üzere 68 örgütün ve 200 kadar bireyin imzasıyla geniş bir ağda ilgi gördü. Kampanya metni Türkçe’nin dışında Kürtçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Yunanca, Almanca ve Fransızca’ya da çevrildi.

"

Kitapçığın tamamına https://drive.google.com/file/d/1juseBuuOhzVvLqwkZYfcazdTkCAj9Kfg/view adresinden ulaşabilirsiniz.


Uluslararası Basın Toplantısı (International Press Conference) - 26.01.2021
Bu site özgür yazılımlar ve/veya kullanımı herkese açık araçlarla hazırlanmıştır. Site içindeki her türlü veri ve materyal istenildiği gibi kullanılabilir
(kaynak gösterirseniz seviniriz elbette)