1 Mayıs’ta Ekoloji Var!

Sendikalarımıza çağrımızdır:

Doğu Akdeniz’de ve Karadeniz’e fosil yakıt arama çalışmalarının yarattığı savaş ve ekolojik yıkım tehdidi karşısında Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere çok sayıda farklı ülkeden bir araya gelmiş ekoloji örgütlerinin oluşturduğu Kazma Bırak Kampanyası olarak (www.kazmabirak.org); 1 Mayıs’ta Ekoloji Var! anlayışıyla  aşağıda yer alan ekoloji hareketinin talepleri ile işçi sınıfının talepleri arasındaki kesişim noktalarını ifade eden taleplerin 1 Mayıs açıklamalarında yer verilmesini öneriyoruz. Ekolojik yıkımdan en çok etkilenen işçi ve emekçilerin ekoloji hareketinin taleplerini sahiplenerek daha bütüncül, daha güncel ve daha mücadeleci bir 1 Mayıs ruhu yakalayacağımıza inanıyoruz: 

- Pandeminin birinci nedeni ekolojik krizdir. Sermayenin işçilerin olduğu kadar vahşi hayvanların da yaşam alanlarını ellerinden alması, bu hayvanların alınıp satılması, yine en çok bağışıklığı, uygun barınma koşulları ve temiz su ile sağlığa erişimi olmayan en yoksulları, işçileri, kadınları etkileyen salgın hastalıkları doğurmaya devam edecektir. Aşılaması tamamlanan 65 yaş üstü halen evlerde hapis, aşısız işçi sınıfı ise ekonominin çarklarını döndürmeye devam ediyor. Parkları açın,  durdurmanız gereken çarklardır! Temel, zorunlu, acil mal ve hizmet üretimi dışındaki alanlardaki tüm çalışmanın ücretler tam olarak ödenmek kaydıyla durdurulacağı bir 14 günlük tam kapatma istiyoruz. Bu pandeminin bir daha yaşanmaması için de pandemilere yol açan, türleri sermayenin kölesi haline getiren endüstriyel hayvancılık durdurulsun!

- Biz herkes için geçim ücreti ve yaşanabilir bir asgari ücret, sağlık bakımı, çocuk bakımı, barınma, yiyecek, su, enerji, toplu taşıma, sağlıklı bir çevre ve diğer gereksinimlerin sağlanmasını istiyoruz. Hayatta kalmakla yetinmemek, diğer canlı türleriyle birlikte özgürce yaşamak istiyoruz. 

Ekonomi 2030'a kadar tamamen karbondan arındırılsın. Başlıca enerji sistemleri ve kaynakları üzerinde demokratik kontrol sağlansın.  İşçi sağlığı ile birlikte doğanın dengesini de hiçe sayan madenleri kapatın, mega projelere son verin! Biz herkese yeşil iş  diyoruz! Kirleten inşaat ve öldüren savunma sanayine karşı, yeşil işleri çoğaltalım.  

- Bizler, gıdanın geleceğini yok eden ve yoksulların gıdaya erişimini zorlaştıran bir sistemde açlıktan ölmemek için çalışıyoruz. Ekmeğimiz ve geleceğimiz için endüstriyel tarımsal üretimden vazgeçilsin, ekolojik tarımsal üretim desteklensin, tarımda üretim tüketim ve dağıtım kooperatifler oluşturulsun. Gıda üretimi şirketlere devredilmesin, üretimden tüketime ve geri dönüşüme kadar herkesin söz sahibi olduğu"gıda egemenliği" oluşturulsun.

- Asgari ücreti vergilendiren, vergiyi bile vergilendiren sistem bir tek zenginleri vergilendirmiyor. Kirliliği durdurmak için kılını kıpırdatmıyor. Bizim ekmeğe olduğu kadar, üzerinde yaşayacağımız bir dünyaya da ihtiyacımız var. Zenginlere, büyük şirketlere ve kirli sanayiye adil ve artan oranlı vergiler uygulayın. En çok kirletenlerin kaynaklarını yeniden dağıtın.

- Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de ve Türkiye'nin diğer yerlerinde yeni fosil yakıt arama faaliyetleri durdurulsun. Var olan çıkarma faaliyetleri, somut bir azaltım planı çerçevesinde durdurulsun. Bu sektörlerde çalışan işçilerin hak kaybı yaşamadan diğer sektorlere geçişi sağlansın. Faaliyetlerden zarar gören bölge halkının ve işçilerin sağlık ve diğer kayıpları tazmin edilsin.

- Sendikalara ve işçilerin diğer örgütlenmelerine bu altyapı dönüşümünde planlama ve yöntem belirleme hakkı sağlanmalı.

- Sendikaların ekolojik krizin işçi sınıfı üzerindeki etkilerini incelediği kapsamlı raporlar, ilgili sektördeki işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinde temel alınmalı.

Biz kâra değil, insana ve gezegene öncelik veren bir yaşam istiyoruz. Dev AVM’lerde korona solumak değil, doğayla barışık biçimde yaşamak istiyoruz. 

Bizimle bu isteği paylaştığınızı da biliyoruz. O zaman, 1 Mayıs’ta Ekoloji Olsun!

Online toplantı

1 Mayıs’ta Ekoloji Var!
Kâra değil, insana ve gezegene öncelik veren bir yaşam istiyoruz. 
Bizimle bu isteği paylaştığınızı da biliyoruz.
Çevrimiçi söyleşide detayları konuşmak üzere buluşuyoruz.  

Moderatör:
Mesut Çelebioğlu
Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu

Konuşmacılar:

Ecehan Balta
Ekoloji Politik
Başlangıç Ekoloji

Onur Yılmaz
Polen Ekoloji

Melis Tantan
Kazdağları İstanbul Dayanışması 

İrfan Kaygısız 
Sendika Uzmanı 

30 Nisan Cuma, Saat 20.00

Toplantı Zoom'da yapılacaktır. Katılmak isteyenler bize iletişim bölümünden ulaşabilir.. 


Uluslararası Basın Toplantısı (International Press Conference) - 26.01.2021
Bu site özgür yazılımlar ve/veya kullanımı herkese açık araçlarla hazırlanmıştır. Site içindeki her türlü veri ve materyal istenildiği gibi kullanılabilir
(kaynak gösterirseniz seviniriz elbette)