Uluslararası Deklarasyon: İkizköy/Akbelen Ormanı’nın ve Halkının Yanındayız!

Muğla’nın Milas ve Yatağan ilçelerinin halkı 40 yıldır Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santrallerinin ve kömür madenlerinin yıkıcı etkilerine maruz kalıyor. Şimdi ise yörenin geride kalan son doğal alanı olan Akbelen Ormanı ağaçları, çalılıkları, kuşları, kekiği ve mantarıyla birlikte linyit madeninin genişletilmesi tehdidi altında.

ACİLEN VE GEÇ OLMADAN ŞUNLARI TALEP EDİYORUZ:

  • 740 dönümlük Akbelen Ormanı’nın yok edilmesi durdurulmalı,

  • Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 18.11.2020’de aldığı Akbelen Ormanı’nda madencilik faaliyetlerine izin veren kararı iptal edilmeli,

  • Akbelen Ormanı’nı da kapsayan 86541 numaralı ruhsat sahasındaki maden alanının genişletilmesi projesinin, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin ve diğer kömür madenlerinin kapasite artırımı projelerinin, Yatağan termik santralinin ve bölgedeki madencilik ve endüstriyel tarım faaliyetlerinin kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmalı,

  • Termik santrallerin ve kömür madenlerinin faaliyet ve kullanım sürelerinin uzatılması konularında halkın görüşü alınmalıdır.

Kendi geleceğimize hep birlikte bilimin ışığında karar verelim!

Hem Türkiye’de hem de tüm dünyada doğaya, halka, topluma ve ekonomiye zarar verdiği apaçık ortada olan kömürlü termik santrallere artık mahkum değiliz.

İkizköy ve Türkiye’yi kömür için yakıp küle çevirmeyin!

Kendi geleceğimiz üzerinde söz hakkı talep ediyoruz!

Yaşasın uluslararası dayanışma! İkizköy’ün zeytin ağaçlarının yanındayız.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

The local communities of Milas and Yatağan in Muğla province of Turkey, have been living under the destructive impacts of Yeniköy, Kemerköy, and Yatağan coal-fired power plants and coal mines for four decades. Now the last natural area, Akbelen Forest, with its trees, bushes, birds, thyme, and mushrooms, is under the threat of an expanding open-pit lignite mine.

IMMEDIATELY AND BEFORE IT’S TOO LATE:

We demand;

  • Discontinuation of clearance operations in 740 decares of Akbelen Forest,
  • Cancellation of the decision of the Ministry of Agriculture and Forestry signed on 18.11.2020, which grants a mine operation permit in the Akbelen Forest area;
  • A Cumulative Environmental Impact Assessment to be conducted, incorporating the effects of the mine site expansion project within the license area numbered 86541, which also includes the Akbelen Forest, the capacity increase project of the Yeniköy and Kemerköy coal-fired power plants, as well as other coal mines, Yatağan Coal-Fired Power Plant, and other activities in the region such as other mining operations and industrial agriculture;
  • Public consultation on the lifespan extension plans of power plants and coal mines.

Let’s decide our future together, in the light of science!

We are no longer obliged to coal-fired power plants that are evidently harmful to nature, people, society, and the economy in Turkey, as in the whole world.

Do not burn İkizköy and Turkey down for coal!

We demand our right to speak for our future!

Long live International solidarity! We are with the olive trees of İkizköy.

 

Don’t dig it campaign, Greece

Podoniftis (initiative for contemporary criticism and action) in Athens,

Environmental Protection Association of Corfu,

Citizens' Movement of Chortiatis,

Panhellenic animal welfare and environmental federation,

Thessaloniki struggle committee against gold mining,

Landfill STOP - citizens in action, Athens,

Greek Solidarity in Belgium,

Fridays For Future Romania,

Initiative of struggle in Zografou (Athens),

Popular assembly of Kolonos,

Akadimia Platonos, Sepolia (Athens),

Initiative against environmental destruction and climate change,

Environmental union of Kymi,

Ecology intervention of Heraklion


Uluslararası Basın Toplantısı (International Press Conference) - 26.01.2021
Bu site özgür yazılımlar ve/veya kullanımı herkese açık araçlarla hazırlanmıştır. Site içindeki her türlü veri ve materyal istenildiği gibi kullanılabilir
(kaynak gösterirseniz seviniriz elbette)