Ortak Açıklama: Savaşa, Irkçılığa, Ekolojik Yıkıma Karşı Barışı Savunuyoruz!

English

Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan kardeş halklarının Dünya Barış Günü’nü kutluyor, haklarımız arasında nefreti değil dayanışmayı yükselten ekolojik barış hareketimizi selamlıyoruz.

2020 ortası itibariyle tüm dünyada yerinden edilen kişilerin sayısının 80 milyonu aştığını açıklayan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi: “Geçtiğimiz 10 yıl içinde zorla yerinden edilen kişilerin sayısı iki katına çıktı. Bu, uluslararası toplumun barışı koruyamadığını göstermektedir. Bu korkutucu tabloda ne yazık ki yeni bir eşiği daha aşıyoruz ve dünya liderleri savaşa dur demedikçe durum daha da kötüye gidecek.” diyor. Dünyamızın karşı karşıya olduğu çoklu kriz, sorumluluğu üstlenenleri bile durumu tanımlamak için bu tür sözcükleri kullanmaya zorladığına göre, karşılaştığımız sorunun büyüklüğünü siz hayal edin.

COVID-19 sürecinde yaşadığımız çoklu kriz zorla yerinden edilmiş kişilerin hâlihazırda yaşadıkları sorunları daha da derinleştirdi. Tüm dünyada çatışmaların temelinde yatan nedenleri çözüme kavuşturmak yerine, mülteci karşıtı ırkçı politikalarla halkların yöneticilere karşı öfkesi manipüle edilmeye çalışılıyor. İnsan hakları temelli çözüm önerileri yerine halkların dayanışma duyguları yalan haber ve iftiralarla ezilenlere öfkeye dönüştürülüyor.

Bölgemizi kasıp kavuran son orman yangınlarında da gördük ki; sürekli ırkçılığı körükleyen, halkları birbirine kırdırmanın eşiğine getiren Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs devletleri her sene silahlanma için milyarlarca dolar ayırabilirken, sıra yangın söndürme ekipmanlarına ve personeline gelince kaynak yok diyorlar.

Savaş, rant ve kardan başka gözleri bir şey görmeyen zombi hükümetler ve şirketlere karşı; insanlığın da doğanın da ortak çıkarları, bu yıkıcı politikaları, yani kapitalizmi durdurmaktan, artık yeter demekten geçiyor.

Ardı ardına kapitalist felaketlerle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde barışı yöneticilerin insafına bırakmanın insanlık için bir intihar girişimi olduğunun farkındayız. Halkların birbirine karşı kışkırtılmadığı, milyarlarca doların silahlara değil, gezegenimizdeki yangının söndürülmesi için kullanıldığı, insan ve doğa ile BARIŞ için dayanışmayı aşağıdan örgütlenmeye devam edeceğiz.

Çünkü hem doğanın hem de insanlığın geleceği buna bağlı.

ζήτω η ειρήνη

Biji Aşti

Long Live Peace

Yaşasın Barış

 

 

Common statement: Against War, Racism, and Ecological Destruction, We Defend Peace!

The peoples of Turkey, Cyprus and Greece celebrate World Peace Day. We send our greetings, not to those who spread hatred between us, but to the environmental and peace movements that raise the flag of solidarity between our peoples.

After announcing that more than 80 million people in the world had been driven away from their homes by the middle of 2020, the United Nations High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, stated:

“In the last ten years that number of people being forcibly displaced has doubled. This shows that the international community has been unable to preserve peace. With this frightening tableau we have passed another threshold, and as long as world leaders fail to say no to war, this situation will only get worse”. When the multiple crises facing our world forces even those who bear responsibility to use such words to describe the situation, anyone can imagine the magnitude of the problem we face.

The multiple crisis triggered by Covid-19 has further deepened the problems faced by the forcibly displaced. In the whole world, the governments rather than seeking solutions for the problems that create war conflicts, they are attempting to divert anger against the people with anti-refugee racist policies. In stead of solutions based on the principles of human rights, they try to channel peoples’ feelings of frustration against the oppressed by using slanders and lies.

We have seen in the course of the recent forest fires that have been devastating our region, that the governments of Greece, Cyprus and Turkey, who have been continuously fanning the flames of racism and fomenting enmity between their respective populations, can find billions of dollars for armaments, but when it comes to personnel and equipment for fighting fires, they claim that there are no resources available.

Against the zombie politicians who see nothing beyond war and profit, defending the common interests of nature and humanity requires us to say no to the destructive policies of capitalism now.

In this period in which we confront disasters one after another, leaving the question of peace to the tender mercies of the governments and the multinationals would clearly be suicidal. We will continue to organise solidarity from below for a world in which peoples are not being provoked to enmity, where billions of dollars are invested, not on armaments, but on puıtting out the fire that is destroying our planet, where humanity and nature coexist in solidarity and peace.

Because the futures of both nature and humanity are inextricably tied.

ζήτω η ειρήνη

Biji Aşti

Long Live Peace

Yaşasın Barış


Uluslararası Basın Toplantısı (International Press Conference) - 26.01.2021
Bu site özgür yazılımlar ve/veya kullanımı herkese açık araçlarla hazırlanmıştır. Site içindeki her türlü veri ve materyal istenildiği gibi kullanılabilir
(kaynak gösterirseniz seviniriz elbette)