Açık Deniz Yapılarının Ekolojik Etkileri

Açık deniz yapıları, petrol ve gaz platformları özelinde incelenmiş ve bu platformlardan kaynaklanan etkiler, hem platformun yer aldığı coğrafi bölge hem de ortamda bulunan canlılar açısından ele alınmıştır. Açık deniz yapılarının konumlandırılması ve işleyişi esnasında ortaya çıkan, üretimden oluşan su, sondaj sıvıları, sondaj çamurları veya sondaj kesintileri gibi ürünlerden kaynaklanan kimyasal etkenler ile işleyişi esnasında meydana gelen ses ve gürültü gibi fiziksel etkenler değerlendirilerek bu etkenlerin ekolojik etkilerine odaklanılmıştır.


İçerik https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1044502 adresinden alınmıştır.

Uluslararası Basın Toplantısı (International Press Conference) - 26.01.2021
Bu site özgür yazılımlar ve/veya kullanımı herkese açık araçlarla hazırlanmıştır. Site içindeki her türlü veri ve materyal istenildiği gibi kullanılabilir
(kaynak gösterirseniz seviniriz elbette)