Akdeniz Fırtınası Daniel: İklim Felaketi Çağında Hayatlardan Vazgeçilebilir!

Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs'tan ortak açıklama:

Daniel Fırtınası Akdeniz'i kasıp kavuruyor. Şimdiden Yunanistan'da 15, Türkiye'de 7 ve Bulgaristan'da 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 14 Eylül’de Libya'da ölü sayısının korkunç bir rakama ulaştığı açıklandı. Sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği, 10 bin 100 kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Seller tüm ülkelerde önemli altyapı tesislerini, yolları ve binlerce evi tahrip etti. Binlerce hayvan boğularak hayatını kaybetti, toprağın toparlanması da zaman alacak. Bunun maliyeti yıkıcıdır ve yoksul insanlar sadece şimdi değil, gelecek yıllarda da büyük ölçüde etkilenecektir.

IPCC, Akdeniz bölgesine ilişkin son raporunda aşırı yağış olayları konusunda uyarıda bulunmuş ve ani sel baskınları potansiyeline dikkat çekmiştir. Bu uyarı, İspanya, İtalya, Türkiye, Bulgaristan, Fransa ve Yunanistan'da yaşanan sel felaketleriyle ilgili gerçek kayıtlarla birleştiğinde, iklimle ilgili bu zorlukların ele alınması için proaktif önlemlere duyulan acil ihtiyacı vurgulamaktadır. Ancak şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadı. Kapitalist devletler ve şirketler kendi yeşil yıkama kurumlarına bile kulaklarını tıkamış durumdalar.

Yunanistan ve Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili son açıklamamızda vurguladığımız gibi, bu devasa kayıpların üç ana nedeni olduğuna işaret ediyoruz: iklim krizi, gelişigüzel kentleşme ve kamu hizmetlerinin tasfiyesi. Her üçü de kapitalizmin canlıların ihtiyaçlarından ziyade kâra öncelik vermesinin sonuçlarıdır. Kentsel altyapının canlıların ihtiyaçlarına göre katılımcı ve demokratik bir şekilde

güçlendirilmesi, daha fazla can kaybını önlemek için en önemli önceliğimizdir. Yaşam ve geçim kaynaklarının kaybını önlemek için acil önlemler talep etmek üzere güçlerimizi birleştiriyoruz: Sel önleme projeleri (inşaat şirketlerinin kârına dayalı değil, suyun doğal akışına dayalı), yeniden ağaçlandırma vb. Ayrıca tahliye planlarının hazırlanmasını ve kamunun önümüzdeki yıllarda sıkça yaşanacağı kesin olan bu tür felaketlerle başa çıkacak şekilde organize olmasını talep etmeliyiz. Son olarak, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için, petrol ve gaz çıkarımını durdurmak, fosil yakıtları aşamalı olarak kaldırmak, üretimi yeniden düzenlemek vb. için uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var. Enerji, plastik, otomobil, silah ve inşaat endüstrileri kârlarını korumak için bu önlemlere karşı dişe diş mücadele edeceklerdir. Ancak yaşamı ve çevreyi korumak istiyorsak, insana yakışır ve ekolojik bir yaşamın önünde duran bu kapitalist güçleri süpürüp atmamız gerekiyor.

Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve daha fazla can kaybını önlemek için herkesi iklim krizine karşı hareketlere katılmaya çağırıyoruz.

Kazma Bırak Kampanyası Uluslararası Koordinasyonu

Μας σκάβουν τον λάκκο / Kazma Bırak / Don’t dig

 


Mediterranean Storm Daniel: In the age of climate disaster, our lives are dispensable!

Storm Daniel is wreaking havoc across the Mediterranean. It has already resulted in the loss of 15 lives in Greece, 7 in Turkey and 4 in Bulgaria. On September 12 it was announced that in Libya, the death toll reached a horrifying figure. It is reported that at least 5,000 people have lost their lives and thousands more are missing. In all countries the floods have destroyed crucial infrastructure facilities, roads and thousands of houses. Thousands of animals have been drowned alive, while the soil will need time to recover so as to  be cultivated again. The cost is devastating and poor people will be hugely affected not only now, but for years to come.

The IPCC, in its latest report on the Mediterranean region, had warned about extreme rainfall events and noted the potential for sudden flash floods. This warning, combined with actual records of flash floods in Spain, Italy, Turkey, Bulgaria, France, and Greece, emphasizes the urgent need for proactive measures to address these climate-related challenges. However, nothing has been done until now. Capitalist states and companies have turned a deaf ear even to their own green washing institutions. 

As we have done in our recent statement about the wildfires in Greece and Turkey, we point to the fact that there are three main reasons for these colossal casualties: the climate crisis, haphazard urbanization and the dismantling of public services. All three are consequences of capitalism prioritizing profit over the needs of living beings. Strengthening urban infrastructure in a participatory and democratic way according to the needs of living beings is our top priority to prevent further loss of life. We join our forces to demand urgent protective measures to prevent the loss of lives and livelihoods: flood prevention projects (not based on profit of construction companies but on the natural flow of water and nature based solutions with respect to the environment), protect natural reforestation or intentional if necessary ect. We also need to demand the drawing up of evacuation plans and the organisation of the state machine to deal with such disasters, which will definitely be frequent in the coming years. Finally, to mitigate the effects of climate change, we need international cooperation to stop oil and gas extractions, phase out fossil fuels, re-tool production, etc. The energy, plastics, car, arms and construction industries will fight tooth and nail against these measures, to protect their profits. But if we want to preserve life and the environment we need to sweep away these capitalist forces which stand in the way of a decent and ecological life. 

We are ready to do our part, and we call on everyone to join the movements against the climate crisis and environmental degradation to prevent further loss of life.

Kazma Bırak Campaign International Coordination

 


Μεσογειακή καταιγίδα Daniel: Στην εποχή της κλιματικής καταστροφής, η  ζωή μας είναι αναλώσιμη!

Η καταιγίδα Daniel σπέρνει τον όλεθρο στη Μεσόγειο. Έχει ήδη κοστίσει την ζωή 15 ανθρώπων στην Ελλάδα, 7 στην Τουρκία και 4 στη Βουλγαρία. Όμως, στις 12 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε ότι στη Λιβύη, ο αριθμός των νεκρών έφτασε τουλάχιστον τα 5.000 άτομα, ενώ χιλιάδες ακόμα αγνοούνται. Σε όλες τις χώρες οι πλημμύρες έχουν καταστρέψει καίριες υποδομές, δρόμους και χιλιάδες σπίτια. Χιλιάδες ζώα έχουν πνιγεί ζωντανά, ενώ  θα περάσουν πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί το έδαφος και να ξαναγίνει καλλιεργήσιμο. Το κόστος είναι δυσβάστακτο και οι αρνητικές επιπτώσεις για τους φτωχούς θα είναι τεράστιες,  όχι μόνο τώρα, αλλά και για χρόνια μετά.

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, στην τελευταία της έκθεση για την περιοχή της Μεσογείου, είχε προειδοποιήσει για ακραία φαινόμενα βροχόπτωσης και σημείωσε το ενδεχόμενο ξαφνικών πλημμυρών. Αυτή η προειδοποίηση, σε συνδυασμό με τις  πλημμύρες που ήδη έχουν συμβεί στην Ισπανία, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία και την Ελλάδα, δείχνει την άμεση ανάγκη για προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Τα καπιταλιστικά κράτη και οι εταιρείες έχουν κλείσει τα αυτιά τους ακόμα και στους δικούς τους θεσμούς «οικολογικού ξεπλύματος» (greenwashing).

Όπως κάναμε και στην πρόσφατη ανακοίνωσή μας για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και την Τουρκία, επισημαίνουμε το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι για αυτές τις τεράστιες απώλειες: η κλιματική κρίση, η εκτεταμένη και χαοτική αστικοποίηση και η διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών. Και τα τρία αποτελούν συνέπειες του καπιταλισμού που δίνει προτεραιότητα στο κέρδος και όχι στις ανάγκες των έμβιων όντων. Η ενίσχυση των υποδομών στις πόλεις με συμμετοχικές και δημοκρατικές διαδικασίες με γνώμονα τις ανάγκες των έμβιων όντων είναι η πρώτη μας προτεραιότητα για να αποτρέψουμε μελλοντικές απώλειες ζωών. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να απαιτήσουμε άμεσα προστατευτικά μέτρα για να αποτρέψουμε την απώλεια ζωών και μέσων διαβίωσης: αντιπλημμυρικά έργα, όχι με βάση το κέρδος των κατασκευαστικών εταιρειών αλλά με βάση τη φυσική ροή του νερού και την προστασία της φύσης, προστασία της φυσικής αναδάσωσης ή οργάνωση αναδασώσεων αν είναι απαραίτητο, κτλ. Πρέπει επίσης να απαιτήσουμε την εκπόνηση σχεδίων εκκένωσης και την οργάνωση του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών, που σίγουρα θα είναι συχνές τα επόμενα χρόνια. Τέλος, για να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, χρειαζόμαστε διεθνή συνεργασία για να σταματήσουμε τις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, να καταργήσουμε σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα, να αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής κ.λπ. Οι βιομηχανίες ενέργειας, πλαστικών, αυτοκινήτων, όπλων και κατασκευών θα πολεμήσουν με νύχια και με δόντια αυτά τα μέτρα, για να προστατεύσουν τα κέρδη τους. Αλλά αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τη ζωή και το περιβάλλον, πρέπει να σαρώσουμε αυτές τις καπιταλιστικές δυνάμεις που στέκονται εμπόδιο σε μια αξιοπρεπή και οικολογική ζωή.

Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί και απευθύνουμε γενικό κάλεσμα στους πολίτες για συμμετοχή στα κινήματα κατά της κλιματικής κρίσης και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης για να αποτρέψουμε μελλοντικές απώλειες ζωών.

Kazma Bırak- Μας σκάβουν τον λάκκο - Don’t Dig

ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ


Uluslararası Basın Toplantısı (International Press Conference) - 26.01.2021
Bu site özgür yazılımlar ve/veya kullanımı herkese açık araçlarla hazırlanmıştır. Site içindeki her türlü veri ve materyal istenildiği gibi kullanılabilir
(kaynak gösterirseniz seviniriz elbette)